fbpx

Αγγλικά

Great-Britain 120-animated-flag-gifsΣτα κέντρα μας έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μαθήματα για πτυχία που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα της αγγλικής γλώσσας.

Οι φορείς που διεξάγουν επίσημες εξετάσεις είναι τα κάτωθι πανεπιστήμια:

 • Cambridge (B1) , (B2 - FCE), Advanced (CAE-C1) , Proficiency (CPE2-C2).
 • Michigan B2 –ECCE , C1 – ALCE , C2 - ECP
 • Lancashire (Β1 , Β2 , C1 , C2 (δίνετε επάρκεια) )
 • ESB (B1,B2, C1,C2 (δίνετε μοριοδότηση για το δημόσιο) )
 • City & Guilds (B1,B2,C1,C2)
 • EDI (B1,B2,C1)
 • Kρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας ( Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 )

Γενικές πληροφορίες για την Αγγλική γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα είναι μια γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και έλκει την καταγωγή της από την Αγγλία και είναι η μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής.

Χρησιμοποιείται, επίσης, ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

Στα κέντρα μας έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μαθήματα για πτυχία που αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα του κοινού πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework) για την αγγλική γλώσσα.

Οι φορείς που διεξάγουν επίσημες εξετάσεις είναι τα κάτωθι πανεπιστήμια:

 • Cambridge (B1) , (B2 - FCE), Advance (CAE-C1) , Proficiency (CPE2-C2).
 • Michigan B2 –ECCE , C1 – ALCE , C2 - ECPE
 • Lancashire (Β1 , Β2 , C1 , C2 (δίνετε επάρκεια) )
 • ESB (B1,B2, C1,C2 (δίνετε μοριοδότηση για το δημόσιο) )
 • OCNW (B1,B2,C1,C2)
 • City & Guilds (B1,B2,C1,C2)
 • EDI (B1,B2,C1)

Kρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

 • A1, A2,B1, B2, Γ1
 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • GMAT
 • GRE

Τα επίπεδα όπως έχουν ορισθεί από το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο είναι:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • C1
 • C2

Επίπεδο Α1

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής κατανοεί βασικές οδηγίες ή συμμετέχει σε απλές συζητήσεις για καθημερινά θέματα.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής κατανοεί απλές ειδήσεις, οδηγίες ή απαραίτητες πληροφορίες.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να συμπληρώνει απλά έντυπα και να κρατά σημειώσεις σχετικά με ωράρια, ημερομηνίες και μέρη.

Επίπεδο Α2

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να εκφράσει απόψεις ή επιθυμίες με απλό τρόπο σε φιλικό πλαίσιο επικοινωνίας.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής κατανοεί απλές πληροφορίες σχετικές με γνωστούς τομείς: π.χ. καταναλωτικά προϊόντα, πινακίδες, βιβλία ή σύντομες διηγήσεις σχετικά με οικεία θέματα.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να συμπληρώνει έντυπα και να γράφει απλά γράμματα ή κάρτες με προσωπικές πληροφορίες.

Επίπεδο Β1

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής μπορεί να εκφράσει με πολύ απλό τρόπο απόψεις σχετικά με πολιτιστικά ή αφηρημένα θέματα, ή να συμβουλεύσει σχετικά με προσωπικά θέματα. Κατανοεί οδηγίες ή διαφημίσεις.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής κατανοεί άρθρα σχετικά με την καθημερινότητα, όπως και το γενικό νόημα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινότητα και την προσωπική και οικογενειακή ζωή.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής μπορεί να γράφει γράμματα ή να κρατά σημειώσεις σχετικά με οικεία ή προβλέψιμα θέματα.

Επίπεδο Β2

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει ή να συμμετέχει σε μια συζήτηση με οικείο θέμα, ή να υποστηρίξει μια συζήτηση γύρω από μια ποικιλία θεμάτων.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να διαβάζει γρήγορα ένα κείμενο, προκειμένου να αναζητήσει κάποιες πληροφορίες και να καταλάβει οδηγίες ή συμβουλές.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής μπορεί να κρατήσει σημειώσεις, ενώ κάποιος μιλά, ή να γράψει ένα γράμμα που περιλαμβάνει και πληροφορίες εξεζητημένες.

Επίπεδο Γ1

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής μπορεί να λαμβάνει ενεργά μέρος σε συγκεντρώσεις και σεμινάρια που αφορούν τη δουλειά του ή να συμμετέχει σε μια φιλική συζήτηση με ευχέρεια, ακόμα κι όταν χρειαστεί να συζητήσει για άγνωστα θέματα.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να παρακολουθήσει ένα πανεπιστημιακό μάθημα. Μπορεί να διαβάζει άρθρα στην εφημερίδα και σε περιοδικά ή να καταλάβει λίγο πιο εξειδικευμένη αλληλογραφία.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να προετοιμάσει τον επαγγελματικό του φάκελο, να κρατήσει ακριβείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή να γράψει ένα σύντομο δοκίμιο, το οποίο δείχνει ικανότητα για επικοινωνία.

Επίπεδο Γ2

 • Προφορικός λόγος:
 • Ο μαθητής είναι σε θέση να δίνει συμβουλές ή να μιλά σχετικά με πολύπλοκα και εξειδικευμένα θέματα, να καταλαβαίνει οποιαδήποτε συζήτηση και να χειρίζεται με σιγουριά προβληματικά θέματα.
 • Κατανόηση γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής κατανοεί έγγραφα πάσης φύσεως, αλληλογραφία, οποιαδήποτε κείμενα γενικά, ακόμα κι αν το νόημα είναι πολύ περίπλοκο.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου:
 • Ο μαθητής μπορεί να γράφει γράμματα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και να κρατήσει αναλυτικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή ομιλιών, με ακρίβεια και σαφήνεια.

 

 

 

 

 


Wonder World Workshop - Τα καλλιτεχνικά μας εργαστήρια

Το παραμύθι μας

Οι καλύτερες εκθέσεις των μαθητών μας

Μάθηση = Παιχνίδι

Ποιός είπε οτι η μάθηση δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι!

Μαθαίνουμε παίζοντας, ζωγραφίζοντας, μαγειρεύοντας, τραγουδώντας, κατασκευάζοντας και ταξιδεύοντας...

Δείτε τις Εκδηλώσεις μας!

e-genius.gr ...intelligent web software